ประวัติส่วนตัว

Siriwan Nuiyen


ชื่อ นางสาวศิริวรรณ  นุ้ยเย็น  ชื่อเล่น จี้
เกิดวันที่ 10  มิถุนายน  2537  อายุ 18  ปี
ปัจจุบันอาศัยอยู่ 103/3 หมู่ 5 ตำบลบางกระทุ่ม
อำเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก
ศึกษาอยู่มัธยมศึกษาตอนปลาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น